20 Mart 2019 Çarşamba
Skip Navigation Links
Anasayfa |
İletişim
Skip Navigation Links
 Anasayfa
 Hakkımızda
 Anestezi GrubuExpand  Anestezi Grubu
 Yoğun Bakım Cih.Expand  Yoğun Bakım Cih.
 Hastabaşı MonitörExpand  Hastabaşı Monitör
 MR Uyumlu Cihazlar
 LaboratuarExpand  Laboratuar
 Endüstriyel Cihazlar
 Araştırma Kitleri
 Evde Bakım
 Bayiliklerimiz
 İthalat - İhracat
 Referanslar
 Ziyaretçi Defteri
 Foto Galeri
 Linkler
 İletişim
 TCMB Döviz Kurları
Hemodinami Monitörü
PiCCO plus

PiCCOplus, transpulmoner termodilüsyon teknolojisi ile çalışan ve pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeyen bir sürekli kardiyak debi ve hemodinami monitörüdür.

less invasive advanced hemodynamic monitoring
(Pulse Contour Cardiac Output)
 
PiCCOplus, transpulmoner termodilüsyon teknolojisi ile çalışan ve pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeyen bir sürekli kardiyak debi ve hemodinami monitörüdür. Ölçümleri femoral, brakiyel, aksiller veya radyal artere yerleştirilen bir kateter aracılığı ile yapan PiCCO teknolojisinin güvenilirliği sayısız çalışmada gösterilmiştir.

Kardiyak debi ölçümünün yanında ITBV değeri ile hastanın volüm durumu hakkında klinisyene CVP den daha güvenilir bir indikatör sunmaktadır.

Ayrıca EVLW (extra vascular lung water) ve PVP (pulmonary permeability index) değerleri ile hastanın akciğerleri ile ilgili detaylı bir analiz olanağı da sağlamaktadır.
 
PiCCO Teknolojisi nedir ?

PiCCO – (Pulse Contour Cardiac Output ) pulse contour yöntemi ile pulmoner arter girişimine gerek kalmadan femoral arter üzerinden sürekli olarak kardiyak debi ölçümü yapabilen bir cihazdır. Ölçüm işlemine standart Stewart-Hamilton thermo dilüsyon tekniği ile başlar ve arter trase üzerinden pulse contour analizi ile sürekli kardiyak debi izlenmesine imkan verir. Bununla birlikte ITBV (Intra Thoracic Blood Volume) ve EVLW (Extra Vascular Lung Water) değerlerini de ölçerek kardiyak pre-load ve akciğer sıvısı konusunda da fikir vermektedir.

Bu nedenle, özellikle mekanik ventilasyon desteğindeki hastaların sıvı balansının (volume management) takibi açısından son derece önemlidir. Hemodinamik açıdan instabil olan bu tip hastalarda sadece CVP, PCWP ve CO

değerlerinin yanı sıra uygulanan PEEP basıncı, ITBV ve EVLW de son derece önemli parametrelerdir. PiCCOplus Kardiyak fonksiyonlardaki problemlerin volume, PEEP ya da gerçekten kardiyak nedenlerden mi kaynaklandığını tam olarak ölçebilecek tek cihazdır. Sonuç olarak

 

PiCCOplus kardiyak problemi olan hastaların takibinde kullanılanbir hemodinami monitörüdür.

 

PiCCO sistemi ölçümü nasıl yapar?

Santral venöz yoldan uygulanan indikatör enjeksiyonu ile kalibre edilen PiCCO sistemi, o anda ölçülen ITBV, EVLW ve CO değerlerini anında ekranında gösterir. Kalibrasyon sonrasında ise arter trase üzerinden pulse contour analizi ile kardiyak debi hesaplanmaya başlanır. Hesaplanan bu anlık değerleri monitörden sürekli

olarak izlemek mümkündür. Ayrıca hastanın zaman içindeki CO, PCCO, ITBV ve EVLW değişimleri monitörden eğilim grafiği şeklinde de izlenebilmektedir.

 

PiCCO kalibrasyon gerektirir mi?

Sistem kendini santral venöz yoldan verilen indikatörle kalibre etmektedir. Bunun dışında her ölçüm için ayrı kalibrasyon gerektirmez.

 

PiCCO sisteminin standart yöntemlerden farkı nedir?

Gelenkesel yöntemlerde pulmoner arter kateterizasyonu gerekmektedir. PiCCO ise femoral arterden kullanıldığı için daha az travmaya sebep olur.

 

PiCCO sisteminin geleneksel yönteme göre ölçüm doğruluğu nedir?

Yapılan çalışmaların tamamında PiCCO ve geleneksel ölçüm teknikleri arasında son derece yüksek bir korrelasyon bulunmuştur. Ayrıca Fick metodu ile yapılan karşılaştırılmalarda yine çok bir yüksek korrelasyon saptanmıştır. Bu konuda yayınlanmış bir çok klinik çalışma mevcuttur.

 

PiCCO Kiti neler içermektedir?

1 adet Isı sensörü

1 adet Arterial Kateter

1 adet Tekli Basınç Seti

Kit hastada varolan en az iki lümenli santral venöz kateteri ile birlikte kullanılmaktadır.

 

Ölçüm için yalnızca femoral arter mi kullanılabilir?

Uygun ölçülerdeki kateterle brakiyal ya da aksiller arteri de kullanmak mümkündür.

 

Kateterizasyon için radial arter kullanılabilir mi?

Evet. Ancak bu amaçla üretilen kateterin en çok 3 gün süreyle hastada takılı bulundurulması önerilmektedir.

 

PiCCO kateteri ne kadar süreyle kullanılabilir?

Radial erişim dışında, kateterin takılı olduğu bölgede enfeksiyon olmadığı hallerde 10 gün süreyle kullanım mümkündür. Ancak çoğu klinik kendi protokolleri gereği kateterleri 3-5 gün gibi periyotlarda değiştirmektedir.

 

Cihaz pediatrik amaçlı kullanılabilir mi?

Cihazın uygun ölçüdeki kateterlerle pediatrik hatta infant hastalarda kullanımı mümkündür.

 

İndikatör soğuk mu olmalıdır?

İndikatör olarak oda sıcaklığındaki (<240C) sıvılar da kullanılabilir. Soğuk ve normal enjeksiyonlar için kullanılan termal sensörler farklı olduğundan uygun setler kullanılmalıdır.

 

İndikatör sıvısının miktarı ne olmalıdır?

Normalde 50 kg üzerindeki erişkin hastalar için 10-15 cc indikatör miktarı yeterlidir. Yapılacak

enjeksiyonun miktarı hastanın ağırlığına ve EVTI (ekstra vasküler termal hacim indeksi) değerine göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki tabloda uygulama önerileri listelenmiştir.

 

kg VAkg VA

ETVI < 10

S

ETVI > 10

S

ETVI < 10

O

<3

2

2

3

<10

2

3

3

<25

3

5

5

<50

5

10

10

<100

10

15

15

>100

15

20

20

 

Sistemin kontrendikasyonları nelerdir?

Graftler ve ciddi yanıklar nedeniyle femoral arter erişiminin mümkün olmaması hali kontrendikedir. Bu durumda axiller arter erişimi alternatif olarak düşünülebilir. Ayrıca, intra kardiyak shunt, aort anevrizması, aortik stenoz,

pneumonektomi, makro akciğer embolisi ve ekstrakorporeal dolaşım hallerinde ölçümler doğru sonuç vermeyebilir.

 

IAB varsa PiCCO kullanılabilir mi?

Kalibrasyon aşamasında ölçülen ITBV, EVLW ve CO değerleri doğru olmakla birlikte intra aortik balonun çalışmasının basınç üzerinde doğrudan etkisi olacağından sürekli kardiyak debi hesaplanması mümkün olamamaktadır.

 

Açık kalp cerrahisinde PiCCO kullanımı için neler önerilmektedir?

İlk termodilüsyon kalibrasyonu anestezi başlangıcından göğüs açılana kadarki süreç içinde yapılmalıdır. Ayrıca, termodilüsyonla pulse contour kalibrasyonu esnasında hasta hemodinamisi stabil olmalı, vücut sıcaklığında belirgin değişim olmamalıdır. Ekstrakorporeal dolaşım sırasında arterial trase olmadığından doğru değerler hesaplanamayacaktır; ancak; kalp tekrar çalışmaya başlar başlamaz kardiyak debi ölçümü de doğru sonuçlar verecektir. Sistemin tekrar kalibre edilmesi genelde gerekli değildir.

 

Karaciğer cerrahisinde PiCCO kullanılabilir mi?

PiCCO karaciğer de dahil olmak üzere her türlü cerrahi işlemde kullanılabilir.

 

Vücut ısısında belirgin değişimler gözlenen hastalarda PiCCO sistemi kullanılabilir mi?

PiCCO dakikada 0.05 °C ye kadar olan sıcaklık değişimlerini kompanse etmektedir. Eğer vücut ısısının değişim hızı bu değerin üzerindeyse ekranda UNSTABLE yazacaktır. Bu durumda termodilüsyon ölçümü  önerilmemektedir. Stabil hipotermi durumunda da ölçüm yapılabilir ancak bu durumda soğuk indikatörle kalibrasyon yapılmalıdır.

 

Sürekli hemofiltrasyon tedavisindeki hastalarda PiCCO kullanılabilir mi?

Hemodiyaliz kateteri kardiyopulmoner dolaşım sistemi içinde değilse sürekli hemofiltrasyon/hemodiyaliz tedavisinde de PiCCO doğru sonuçlar verecektir.

 

Soğuk bolus enjeksiyonunu doğrudan sağ atriuma takılı kateterden yapmak mümkün mü?

Bu durumda vena cava’ya yapılan bolus enjeksiyon ile aynı sonuçlar mı alınır?

İndikatör enjeksiyonu ya doğrudan sağ atriuma ya da sağ atrium öncesine santral venöz yoldan yapılmalıdır. Arterial kateter yeterli termal eğri cevabını alabiliyorsa, kalibrasyon için enjeksiyon periferik bir venden de yapılabilir. Ancak bu durumda hacim hesaplamaları doğru sonuçlar vermeyecektir.

 

İndikatör enjeksiyonu için Vena Basilica kullanılabilir mi?

Termodilüsyon eğrisinin zaman limitleri içinde kalması hallerinde pulse contour kardiyak debi kalibrasyonu için Vena Basilica da kullanılabilir. Ancak ITBV, GEDV ve EVLW değerleri doğru hesaplanamayacaktır.

 

Yeni bir hastada soğuk enjeksiyon yapılacaksa kaç kalibrasyon gerekir?

Teknik olarak bir kalibrasyon yeterlidir. Ama hastanın EVLW değeri yüksek olabilir ve bu durumda doğru kalibrasyon için daha fazla indikatör enjekte edilmesi gerekebilir. Bu nedenle tavsiye edilen ilk kalibrasyon sayısı üçtür.

 

Vazokonstrüktör kullanımı halinde PiCCO doğru sonuçlar vermeye devam eder mi?

PiCCO sistemik vasküler rezistanstaki değişim yüksek olmadığı sürece doğru sonuçlar verir. Eğer %20 den fazla bir değişim sözkonusu ise yeniden kalibrasyon önerilir. Ayrıca ek olarak kalibrasyonun 8 saatte bir tekrarlanması

önerilmektedir. Klinik kullanımda bu tip hastalar için ITBV, GEDV ve EVLW sonuçlarını da takip etmek gerekebileceğinden genellike daha sık aralıklarla kalibrasyon yapılmaktadır.

 

Hangi koşullarda indikatör enjeksiyonu ile yeniden kalibrasyon yapılmalıdır?

Genel olarak PiCCO, termodilüsyon ölçümü ile 8 saatte bir kalibre edilmelidir. Bununla birlikte kalibrasyon sıklığı hasta değerlerine ve durumuna çok bağımlıdır. Örneğin, şoktaki bir hasta için resüsitasyon fazındaysanız ITBV değerini ölçmek için her saat indikatör enjeksiyonu yapmanız gerekebilir. Hasta stabil duruma geldikten sonra ölçüm periyodunu 2 saate daha sonra 4-6 saate çıkarabilirsiniz. Ayrıca, eğer son 15 dakika içinde kardiyak

output değeri kalıcı bir biçimde değişiklik gösterdiyse ya da hastanın genel durumunda büyük veya ani bir değişim olduysa yeni bir termodilüsyon ölçümü gerekmektedir.

 

Hastada aritmi varsa pulse contour doğru hesaplanabilir mi?

Ventriküler fibrilasyon ve supraventriküler taşikardi gibi şiddetli aritmilerde ölçümler doğru olmayacaktır. Fakat, Atrial flutter/fibrilasyon, bigemini, trigemini ya da nadir ekstra atak gibi hafif ve orta şiddette aritmilerde pulse contour kardiyak debi ölçümü doğru değerleri verecektir. Bu tip hastalarda aritmideki değişikliğe göre kalibrasyon daha sık aralıklarla ve her seferinde 3-5 bolus enjeksiyonu ile yapılmalıdır.

 

Değişken basınç eğrileri, tamponat vb durumunda pulse contour kardiyak output doğru hesaplanır mı?

Olası büyük değişiklikleri tesbit etmek için her dalga formu sistem tarafından tek tek analiz edilmektedir. Dalga formunun kabul edilebilmesi için belirli kriterler mevcuttur. Eğer bu kriterlere uymayan dalga formu ile karşılaşılırsa ekranda her hangi bir değer okunamayacaktır.

 

Pulse contour kardiyak output ile kalibrasyon aşamasındaki termodilüsyon ölçümü arasında ciddi farklılık tesbit edildi. Muhtemel sebepleri nelerdir?

Belirgin hemodinamik instabilite

Arterial trasenin eldesindeki hatalar sonucu analizin doğru yapılamaması

Çok şiddetli aritmi ya da sık tekrarlayan ekstra sistol hali

 

PiCCO değerleri ölçer mi hesaplar mı?

PiCCO sistemi mean transit time ve down slope time değerlerinin kardiyak output’la çarpımını kullanarak termodilüsyon eğrisine dayanan hacim değerlerini hesaplamaktadır.

 

Solunum siklusu ölçümleri etkiler mi?

Hayır. Çünkü ölçümün yapılması için gereken termodilüsyon eğrisi en az 20 sn sürmektedir. Bu süre içinde hasta en az 3 kez soluk alıp verecektir.
 
16.05.2008
Skip Navigation Links
Anasayfa
|Hakkımızda
|Referanslar
|İletişim